«

RWD-2 SP-ADG

»

Zdjęcie Samolotu RWD-2 SP-ADG z niemieckim śmigłem Schwarz. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
RWD-2(1) RPostek
Fragment tego samego zdjęcia z lepiej widocznym śmigłem. Zdjęcie prezentujemy dzięki uprzejmości Romana Postka, dziękujemy!

RWD-2 aircraft registered SP-ADG with Schwarz propeller. Published by courtesy of MLP Cracow.
RWD-2(1) RPostek
A part of the same pisture with a better view for the propeller. Picture via Roman Postek, many thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *